Mistrovství GCOSE a Central GC na jamky

I v letošním roce přicházíme na Ostravici s nabídkou kvalitní hry. Připravili jsme pro vás tradiční tři kategorie jamkovek. GC Ostravice hraje na jamky bez vyrovnání v kategoriích ženy a muži. Central Golf Club hraje v jedné společné kategorii s vyrovnáním HCP.  Věříme, že všichni, kdo projeví zájem o tento prapůvodní formát golfové hry, si letošní ročník užijí a svedou tak mnoho zajímavých utkání.

Propozice: 

Druh soutěže:

Jamková hra podle pravidel golfu

2. Soutěžní kategorie:

GC Ostravice Muži - bez vyrovnání
GC Ostravice Ženy - bez vyrovnání
Central Golf Club - s vyrovnáním zaokrouhleným HCP

3. Hřiště:

Ostravice Challenge Course, muži žlutá odpaliště, ženy červená odpaliště 

4. Termín:

Termíny jednotlivých kol určuje soutěžní výbor. Veškeré informace o průběhu turnaje budou umísťovány na webových stránkách a na nástěnce v klubu. Čas na odehrání kola bude mezi třemi a čtyřmi týdny

5. Přihlášení:

Hráči se mohou přihlásit nejpozději do středy 5. 5. 2021 na e-mail tomas.vavra@tmr.sk s uvedením jména, e-mailu a mobilního telefonu, případně zanechají tytéž informace na recepci klubu.

6. Poplatky:

Hráči platí jednorázově před zahájením prvního kola soutěže 200 Kč. Úhrada proběhne na recepci klubu před prvním utkáním.

Členové Central GC platí za každou hru zvýhodněné fee 500 Kč

7. Nasazení:

Nasazení do prvního kola proběhne losem s částečným nasazením po uzavření přihlášek. Oba hráči mají stejnou zodpovědnost za nalezení vhodného termínu k odehrání utkání do uzávěrky daného kola.

8. Neodehrané utkání:

Pokud hráč z jakýchkoliv důvodů k domluvenému utkání nenastoupí, tak prohrál a jeho soupeř automaticky postupuje do dalšího kola. Nebude-li mezi dvěma hráči nalezen žádný vhodný termín, je hracím dnem poslední den termínu odehrání kola od 14 hod. Nedostaví-li se jeden z hráčů k tomuto určenému času, vítězství je připsáno přítomnému hráči. Nedostaví-li se v tomto termínu žádný hráč, oba v soutěži končí. Den následující po dni určeném k odehrání daného kola bude dané kolo vždy uzavřeno a rozhodnuto o postupujících do dalších fází soutěže.  

9. Hlášení výsledku zápasu:

Hráči po dohrání zápasu nahlásí výsledek zápasu na recepci a odevzdají oběma podepsanou score cartu obsahující minimálně výsledek utkání. Hra je ukončena, když jeden hráč vede o více jamek, než zbývá ke hře. Vede-li hráč o 3 jamky a zbývají již jen 2 jamky ke hře, výsledek je 3/2. Vítěz bude zanesen do výsledkové listiny s výsledkem 3/2.  Není-li po odehrání 18ti jamek zápas rozhodnut, musí se pokračovat ve hře od 1. jamky a hrát tak dlouho, až jeden z hráčů vyhraje jamku – systém náhlá smrt. 

10. Pravidla: 

Hraje se podle pravidel golfu pro jamkovou hru a místních pravidel 

11. Ředitel soutěže

Mgr. Tomáš Vávra 

12. Rozhodčí

Tomáš Vávra, Jindřich Kotas, Petr Pelc

13. Soutěžní výbor

Tomáš Vávra, Jindřich Kotas, Petr Pelc

14. Řešení sporů:

Spory mimo rámec pravidel golfu (organizační a jiné) se řeší zásadně gentlemanským způsobem. Pokud nedojde k dohodě, má rozhodující slovo ředitel soutěže, eventuálně rozhodčí z titulu hry, po vyslechnutí obou stran. 

15. Závěrečné vyhlášení a předání cen Vyhlášení výsledků jamkového mistrovství proběhne pravděpodobně při Mistrovství klubu ve hře na rány.

Přejeme všem hezkou hru Tým Golf & Ski Resortu Ostravice

datum název jamkovky počet hráčů
31.5.2021 Jamkové mistrovství Golf Club Ostravice 2021 ženy 16
24.5.2021 Mistrovství Central GC na jamky s vyrovnáním HCP 2021 32
24.5.2021 Jamkové mistrovství Golf Club Ostravice 2021 muži 64