Mistrovství GCOSE a Central GC na jamky

I v letošním roce přicházíme na Ostravici s nabídkou kvalitní hry. Připravili jsme pro vás tradiční tři kategorie jamkovek. GC Ostravice hraje na jamky bez vyrovnání v kategoriích ženy a muži. Central Golf Club hraje v jedné společné kategorii s vyrovnáním HCP.  Věříme, že všichni, kdo projeví zájem o tento prapůvodní formát golfové hry, si letošní ročník užijí a svedou tak mnoho zajímavých utkání.

Propozice: 

Druh soutěže:

Jamková hra podle pravidel golfu

2. Soutěžní kategorie:

GC Ostravice Muži - bez vyrovnání
GC Ostravice Ženy - bez vyrovnání
Central Golf Club - s vyrovnáním zaokrouhleným HCP

3. Hřiště:

Ostravice Challenge Course, muži žlutá odpaliště, ženy červená odpaliště 

4. Termín:

Termíny jednotlivých kol určuje soutěžní výbor. Veškeré informace o průběhu turnaje budou umísťovány na webových stránkách a na nástěnce v klubu. Čas na odehrání kola bude mezi třemi a čtyřmi týdny

5. Přihlášení:

Hráči se mohou přihlásit nejpozději do pátku 5. 5. 2023 na e-mail nina.pavelek@tmr.sk s uvedením jména, e-mailu a mobilního telefonu, případně zanechají tytéž informace na recepci klubu.

6. Poplatky:

Hráči platí jednorázově před zahájením prvního kola soutěže 200 Kč. Úhrada proběhne na recepci klubu před prvním utkáním.

Členové Central GC platí za každou hru zvýhodněné fee 500 Kč

7. Nasazení:

Nasazení do prvního kola proběhne losem s částečným nasazením po uzavření přihlášek. 

8. Neodehrané utkání:

Hráči musí vynaložit maximální snahu k nalezení společného termínu hry. Pokud se takový termín nedaří nalézt, hráč s nižším HCP má povinnost nabídnout svému protihráči 3 termíny na odehrání aktuálního kola. Pokud hráč z jakýchkoliv důvodů k domluvenému utkání nenastoupí, tak prohrál a jeho soupeř automaticky postupuje do dalšího kola. Nebude-li mezi dvěma hráči nalezen žádný vhodný termín, postupuje hráč s nižším HCP. Den následující po dni určeném k odehrání daného kola bude dané kolo vždy uzavřeno a rozhodnuto o postupujících do dalších fází soutěže.  

9. Hlášení výsledku zápasu:

Hráči po dohrání zápasu nahlásí výsledek zápasu na recepci a odevzdají oběma podepsanou score cartu obsahující minimálně výsledek utkání. Hra je ukončena, když jeden hráč vede o více jamek, než zbývá ke hře. Vede-li hráč o 3 jamky a zbývají již jen 2 jamky ke hře, výsledek je 3/2. Vítěz bude zanesen do výsledkové listiny s výsledkem 3/2.  Není-li po odehrání 18ti jamek zápas rozhodnut, musí se pokračovat ve hře od 1. jamky a hrát tak dlouho, až jeden z hráčů vyhraje jamku – systém náhlá smrt. 

10. Pravidla: 

Hraje se podle pravidel golfu pro jamkovou hru a místních pravidel 

11. Ředitel soutěže

Slavomír Dufek

12. Rozhodčí

Jindřich Kotas, Petr Pelc, Tomáš Vávra

13. Soutěžní výbor

Jindřich Kotas, Petr Pelc, Slavomír Dufek, Tomáš Vávra

14. Řešení sporů:

Spory mimo rámec pravidel golfu (organizační a jiné) se řeší zásadně gentlemanským způsobem. Pokud nedojde k dohodě, má rozhodující slovo ředitel soutěže, eventuálně rozhodčí z titulu hry, po vyslechnutí obou stran. 

15. Závěrečné vyhlášení a předání cen Vyhlášení výsledků jamkového mistrovství proběhne pravděpodobně při Mistrovství klubu ve hře na rány.

Přejeme všem hezkou hru Tým Golf & Ski Resortu Ostravice

datum název jamkovky počet hráčů
12.6.2023 JAMKOVÉ MISTROVSTVÍ GCOSE 2023 muži 32
12.6.2023 JAMKOVÉ MISTROVSTVÍ GCOSE 2023 ženy 8
12.6.2023 MISTROVSTVÍ CENTRAL GC NA JAMKY S VYROVNÁNÍM HCP 2023 16